ประสบการณ์
บริการครบวงจร
กับ NUT VIP VAN ALPHARD

Alphard 40

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่งสนามบิน

• จำนวน 1 เที่ยว ราคา 4,500 บาท ต่อเที่ยว (ราคานี้รวมทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่ม)


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 9,900 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 10,900 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 1,000 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Alphard 30

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่งสนามบิน

• จำนวน 1 เที่ยว ราคา 2,500-3,500 บาท ต่อเที่ยว


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 5,900 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 6,900 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 500 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Commuter

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 2,200 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 2,500-3,000 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 300 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Commuter

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 2,500-3,000 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 300 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Civic fe rs

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 2,000 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 200 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Majesty

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 4,000 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 4,500 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 400 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Hyundai Staria

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 3,900 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 4,500 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 400 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

Hyundai H1

ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ เดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ค่าบริการ 2,900 บาท ต่อวัน


ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

• ค่าบริการ 3,500 บาท ต่อวัน


ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง

• ค่าล่วงเวลา 300 บาท ต่อชั่วโมง


*อัตราดังกล่าวไม่รวม น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ

ผลงานและบริการ

VIP Service 1

VIP Service 2

VIP Service 3

VIP Service 4

VIP Service 5

VIP Service 6

VIP Service 7

VIP Service 8

VIP Service 9

VIP Service 10

VIP Service 11

VIP Service 12

สถานที่ตั้งบริษัท

เช่ารถอัลพาร์ด รถตู้กองถ่าย รถตู้เข้าฉาก อัลพาร์ดให้เช่า เช่ารถพร้อมคนขับ เช่ารถเที่ยว เช่ารถตู้ เช่ารถกรุงเทพ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เช่ารถในกรุงเทพและปริมณฑล เช่ารถต่างจังหวัด รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้หัวหิน เที่ยวทั่วไทย เช็คอินกินเที่ยว ไปทุกที่ที่มีทาง Alphardเช่ารถพร้อมคนขับ รับส่งสนามบิน บริการรถเช่าสนามบิน รถเช่ากรุงเทพ บริการรถเช่าAlphard รถเช่าvvip เช่ารถงานแต่ง เช่ารถหรูพร้อมคนขับ